Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Produktionsomkostninger til fastsættelse af prisloft

Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Energitilsynet på varmeområdet foretages i Energitilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af en ny anmeldelsesbekendt-gørelse på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015. Den nye anmeldelsesbekendtgørelse kan findes her.

Kravet om elektronisk anmeldelse i ENAO omfatter også ”Produktionsomkostninger”. Anmeldelse til Energitilsynet foretages ved at udfylde og indsende den del af indberetningsskemaet ”Priseftervisning”, der er benævnt ”Produktionsomkostninger”. Menupunktet vil kun være synligt for de virksomheder, der skal indberette produktionsomkostninger til Energitilsynet. 

ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.energitilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelsesfrist: 15. marts/15. september 

Produktionsomkostninger skal anmeldes elektronisk i forbindelse med indberetning af priseftervisning i ENAO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Evt. spørgsmål vedrørende ENAO kan sendes til: 
Tove Wagner –
enao_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk 

Øvrige spørgsmål vedrørende indberetning af produktionsomkostninger kan sendes til
Troels Refsgaard Holm - 
tbho@energitilsynet.dk

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelse

Reglerne om anmeldelse af produktionsomkostninger findes i varmeforsyningslovenanmeldelsesbekendtgørelsen prisloftbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1213 af 17. december 2012) og Energistyrelsens vejledning (VEJ 9083 af 26. februar 2013).

Energitilsynet udmelder hvert år den 15. oktober prisloftet, som skal gælde for affaldsforbrændingsanlæggenes priser i det kommende kalenderår.

Prisloftet skal baseres på omkostningerne ved at producere varme på de centrale kraft-varme-anlæg. Omkostningsgrundlaget er kraft-varme-anlæggenes samlede produktionsomkostninger, dvs. både omkostninger ved produktion til grundlast og til spids- og reservelast. 

Da prisloftet efter den nye prisloftbekendtgørelse alene skal fastsættes på baggrund af produktionsomkostninger fra de centrale kraft-varme-anlæg, er der alene behov for anmeldelse af produktionsomkostninger fra de centrale kraft-varme-anlæg. Alle andre varmeproduktionsanlæg behøver således ikke at foretage denne anmeldelse.

Vejledning

Vejledning til indberetning af produktionsomkostninger til fastsættelse af prisloft kan hentes her.

Vejledning til elektronisk indberetning i ENAO kan findes her.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO