Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Priseftervisning (regnskabsdata)

Fra og med 1. januar 2015 skal alle indberetninger til Energitilsynet på varmeområdet foretages i Energitilsynets elektroniske indberetningssystem, ENergiAnmeldelse Online (ENAO). Det følger af en ny anmeldelsesbekendt-gørelse på varmeområdet, som udnytter hjemlen i varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, til at gøre elektronisk anmeldelse obligatorisk fra 1. januar 2015. Den nye anmeldelsesbekendtgørelse kan findes her.

Anmeldelse til Energitilsynet foretages ved at udfylde og indsende de indberetningsskemaer, der findes i ENAO og ved at vedlægge supplerende informationer som vedhæftede filer i ENAO.  ENAO kan tilgås via denne adresse: https://enao.energitilsynet.dk. Vejledninger til ENAO kan findes under punktet ”ENAO” i menuen til venstre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelsesfrist: 15. marts/15. september

-------------------------------------------------------------------------------------------

Evt. spørgsmål vedrørende ENAO kan sendes til: 

Tove Wagner – enao_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk 

Øvrige spørgsmål vedrørende indberetning kan sendes til:

Mette Lykke Lysdal - mlly_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldelse

Varmeforsyningerne skal anmelde priseftervisning på følgende tidspunkter:

·        15. marts, hvis forsyningens regnskabsår udløber 01/06 - 30/11

·        15. september, hvis forsyningens regnskabsår udløber 01/12 - 31/05

Vejledning

Reglerne om anmeldelse findes i Varmeforsyningslovens §§ 20, 20 b og 21.

Der henvises desuden til Anmeldelsesbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. januar 2015 og gælder for anmeldelser, der foretages til Energitilsynet fra denne dato eller senere. 

Fremgangsmåden til anmeldelse af priseftervisning er beskrevet i ”Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning” fra juni 2009. Bemærk: Der er udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse, der blandt andet ændrer reglerne for anmeldelse til Energitilsynet er fra 1. januar 2015 så elektronisk indberetning er obligatorisk. Ændringerne som følge af den nye bekendtgørelse er endnu ikke afspejlet i vejledningen, men Sekretariatet for Energitilsynet arbejder på at opdatere vejledningen. 

Se eventuelt også Sekretariaet for Energitilsynets vejledning i håndbogen: Fjernvarmeprisen - rigtig første gang. Bemærk: Vejledningen er ligesom ovenstående vejledning ikke opdateret med ændringerne i den nye anmeldelsesbekendtgørelse på varmeområdet.

Vejledning til elektronisk indberetning i ENAO kan findes her.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO