Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Anmeldelsesfrister

Anmeldelsestype

Frist

Lovgivning

Priser og budget

Priser og budget skal anmeldes inden bud-getperiodens begyn-delse og senest sam-tidig med prisernes ikrafttræden

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

Priseftervisning (regnskabsdata)

15. marts/
15. september

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

Revisorerklæring

15. marts/
15. september

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

Produktionsomkostninger til fastsættelse af prislofter

15. september

Varmeforsyningsloven, anmeldelsesbekendtgørelsen, prisloftbekendtgørelsen og Energistyrelsens prisloftvejledning

Vedtægter

Løbende anmeldelse

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

Leveringsbestemmelser

Løbende anmeldelse

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

Investerings- og henlæggelsesplaner

Samtidig med budgetanmeldelse

Varmeforsyningsloven og anmeldelsesbekendtgørelsen

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO