Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Bekendtgørelser

 • Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
  Dato: 08.02.2018
  Bek nr. 1622 af 18.12.2017
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft
  Dato: 07.02.2018
 • Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om varmeforsyning
  Dato: 10.01.2018
  BEK nr 1620 af 15/12/2017
 • Bekendtgørelse om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital
  Dato: 04.07.2017
  BEK nr. 941 af 04/07/2017
 • Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder1)
  Dato: 28.06.2017
  BEK nr. 840 af 28/06/2017
 • Bekendtgørelse om et prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg
  Dato: 21.06.2017
  BEK nr. 817 af 21/06/2017
 • Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft
  Dato: 21.06.2017
  BEK nr. 816 af 21/06/2017
 • Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning1)
  Dato: 22.05.2017
  LBK nr. 523 af 22/05/2017
 • Bekendtgørelse om CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion
  Dato: 12.12.2012
  BEK nr. 1181 af 12/12/2012
 • Bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning
  Dato: 02.12.2010
  BEK nr. 1332 af 02/12/2010
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO