Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2001 - Tilsynsafgørelser - varme

 • Albertslund Varmeværk - Nægtelse af at overtage vedligeholdelsen af fjernvarmeledninger i krybekældre i Vridsløselille Andelsboligforening
  Dato: 26.11.2001Journalnr.: 3/1322-0101-0002, bl
  Energitilsynet finder det, ud fra et lighedsprincip, urimeligt at et varmeværk ikke vedligeholder ledninger i en andelsforenings krybekældre, når værket varetager denne opgave overfor lignende forbrugere. Tilsynet finder derfor, at en ligestilling kunne ske ved værkets overtagelse af vedligeholdelsen, eller at yde et fradrag til foreningen for vedligeholdelse af ledningerne
 • Tversted Kraftvarmeværk - klage fra 11 familier
  Dato: 29.10.2001Journalnr.: 3/1322-0101-0001/hth
  I en kampagne med formålet at skaffe nye kunder til et kraftvarmeværk, mener klagerne, at der er blevet givet urigtige oplysninger, og at de dermed ikke er bundet af aftalen. Energitilsynet har ikke kompetence til at bedømme en aftaleretlig tvist, og henviser derfor sagen til domstolene
 • Klage over beregning af kraftvarmetillægget for medlemmerne af det nu nedlagte Vadum Fjernvarme Andelsselskab 1
  Dato: 30.04.2001Journalnr.: 3/1322-0101-0039/hth
  Energitilsynet finder ikke at kommunens beregning af kraftvarmetillægget og leveringsbestemmelser vedrørende fremløbstemperaturer er i strid med varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Tilsynet henviste en afklaring af spørgsmålet vedrørende en mulig lavere fremløbstemperatur til domstolene, da dette ligger udenfor tilsynets kompetence
 • Forespørgsel vedrørende afregningsprincipper for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværker
  Dato: 29.01.2001Journalnr.: 3/1322-8901-0004/hth
  Energitilsynet godkender kommunens afregningsprincip ved overtagelse af private barmarksværker. Tilknyttede forbrugere til de overtagne værker, skal herefter i en 12-årig periode betale et kraftvarmetillæg, som dækker kommunens omkostninger til overtagelse og videreførelse af værkerne
 • Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings opgørelse af udgifter ved uudnyttet gennemløb af fjernvarmevand
  Dato: 29.01.2001Journalnr.: 3/1322-0101-0007,pi
  Energitilsynet finder, at kommunens opgørelse af et uudnyttet merforbrug, hvor der blev opkrævet 45 %, er i strid med den fastlagte praksis. Efter praksis kan der kræves betaling af op til 30 % af merforbruget af den normale tarif
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO