Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2000 - Tilsynsafgørelser - varme

 • Danske Fjernvarmeværkers Forening - Udmeldelsesbetingelser
  Dato: 18.12.2000Journalnr.: 2/5-1310
  Notat vedrørende inhabilitet for tilsynets medlemmer. Notatet omhandler bedømmelse, meddelelse og retsvirkningen af inhabilitet, samt opridser de typiske tilfælde som fremgår af forvaltningsloven
 • Klage over grundlaget for beregning af fast afgift hos I/S Skive Fjernvarme
  Dato: 19.06.2000Journalnr.: 2/5/1120/hrj
  Energitilsynet finder at en ændring af et værks vedtægter, hvor værket har opkrævet faste afgifter på baggrund af radiatorers hedeflader, og ikke foretaget en ny opmåling af maksimaltilslutningen er i strid med varmeforsyningslovens § 21, stk. 5. Tilsynet finder, at der skal ske tilbagebetaling af de for meget betalte faste afgifter til varmeforbrugerne
 • Kommunale forsyningsvirksomheders gebyrer for for sen betaling
  Dato: 10.04.2000Journalnr.: 2/5-1564
  Værker kan kun opkræve gebyrer for erindringsskrivelser mv., når disse fremgår af værkets leveringsbetingelser. Gebyrerne må ikke overstige de gennemsnitlige rimelige omkostninger, men er ikke betinget af at skulle afspejle den reelle omkostning. Et gebyr på 250 kr. finder Energitilsynet, at overstige hvad der normalt kan anses for en nødvendig, rimelig gennemsnitsomkostning
 • Klage over den rentesats hvormed Præstø kommune forrenter mellemværendet med Præstø Kraftvarme m.m. 1
  Dato: 13.03.2000Journalnr.: 2/5-1020
  Energitilsynet har beføjelse til at gribe ind overfor urimelige priser og betingelser for gas- og varmeleverancer. Der kan efter varmeforsyningsloven § 20, stk. 1 kun indregnes nødvendige omkostninger i varmeprisen. Ved en kommunes indekslån til et kommunalt varmeforsyningsanlæg, kan de årlige omkostninger til indeksregulering og forrentning indregnes i varmeprisen
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO