Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Sekretariatsafgørelse – Ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde

Dato: 10.04.2017 · Område: El

Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde (”MNA-forslag”), jf. Artikel 45 og 57 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”).

Læs mere her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO