Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Orientering om nye vejledninger, samt revisorerklæring og revisionsinstruks i forbindelse med ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Dato: 07.07.2017 ·

Sekretariatet for Energitilsynet skal hermed orientere om, at flere vejledninger på varmeområdet er blevet opdaterede, at der er udarbejdet ny revisorerklæring og revisionsinstruks til brug for revision af priseftervisninger, og at anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet er blevet ændret.

 

Nye vejledninger

Der er udarbejdet nye vejledninger på varmeområdet. Følgende vejledninger er blevet opdaterede:

·         Vejledning til anmeldelse af budget og priseftervisning

·         Vejledning om indregning af afskrivninger og henlæggelser i varmeprisen

·         Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

 

Vejledningerne er baseret på de hidtil gældende vejledninger. Det fremgår af vejledningerne, hvilke ændringer der er foretaget. Overordnet set er der tale om ændringer i forhold til gældende praksis, at anmeldelser til Energitilsynet skal foretages i ENAO, samt opdateringer med henvisninger til de øvrige vejledninger på varmeområdet. Vejledningerne kan findes her.

 

Anmeldelsesbekendtgørelsen

Desuden er anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet blevet ændret. Dette som følge af, at prisloftbekendtgørelsen, der udstedes af Energistyrelsen, er blevet ændret. Ændringerne af anmeldelsesbekendtgørelsen indebærer:

·         at ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg til brug for Energitilsynets fastsættelse af affaldsvarmeprisloftet skal anmelde oplysninger om varmeaftageres investeringer i anlæg på de centrale kraftværkspladser

·         at alle anmeldelser til Energitilsynet på varmeområdet fremover skal ske via ENAO


Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2017 og kan findes i Retsinformation her.


Revisorerklæring og revisionsinstruks

Som følge af ovenstående er den revisorerklæring, som varmeforsyningsvirksomheders priseftervisninger skal forsynes med, samt revisionsinstruksen, blevet opdaterede. Sekretariatet har tidligere orienteret pr. e-mail herom primo april 2017.

Ændringer i forhold til den hidtil gældende erklæring og instruks fra d. 6. april 2017:

·         Afsnittet ”Konklusion” er blevet opdateret med hensyn til bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af varmeforsyningsloven, samt Energitilsynets vejledninger

·         Revisionsinstruksen er konsekvensrettet med hensyn til ændringerne i anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet og prisloftbekendtgørelsen


Ny revisorerklæring og revisionsinstruks skal anvendes fra og med den 6. juli 2017 og kan findes her. Varmeforsyningsvirksomhedernes revisorer bliver orienteret pr. e-mail om ændringerne, såfremt revisors kontaktoplysninger fremgår af ENAO.

Samtlige vejledninger, ny revisorerklæring og revisionsinstruks, og anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet kan findes på Energitilsynets hjemmeside (link).

For nærmere information om ændringerne henvises der til Sekretariatet for Energitilsynet (+45 4171 5400 / post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk).

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO