Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af forslag vedr. ”Harmonised Allocation Rules” for elmarkedet

Dato: 21.04.2017 · Område: El

Den 17. oktober 2016 trådte Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling  ("FCA GL") i kraft i EU. FCA GL stiller krav til TSO’erne om at udarbejde forslag til fælles Harmonised Allocation Rules ("HAR").

Reglerne er fælleseuropæiske allokeringsregler, der regulerer de kontraktlige aftaler for transmissionsrettigheder.

Læs mere her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO