Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Godkendelse af metoden vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug

Dato: 10.01.2017 · Område: El

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af metode vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”) artikel 9, stk. 6, litra c samt elforsyningslovens § 73a.

Læs mere her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO