Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Varmeforsyningsvirksomheder skal omlægge regnskabsår til kalenderår pr. 1. januar 2019

Dato: 14.07.2017 ·

Energitilsynet vil gøre virksomhederne opmærksomme på et kommende krav om omlægning af regnskabsår til kalenderår pr. 1. januar 2019 således, at virksomhederne kan forberede sig herpå i løbet af 2017 og 2018.

Energitilsynet skal fastsætte regler om ensretning af regnskabsår for de varmeforsyningsvirksomheder, der bliver omfattet af den nye økonomiske regulering på fjernvarmeområdet. Virksomhederne skal have lagt deres regnskabsår om således, at det følger kalenderåret pr. 1. januar 2019.

Det fremgår af et lovforslag, som Energistyrelsen har sendt i høring den 30. juni 2017 med frist for at afgive bemærkninger den 10. august 2017. Udkastet til lovforslaget bemyndiger Energitilsynet til at fastsætte regler således, at virksomhedernes regnskabsår vil følge kalenderåret pr. 1. januar 2019.

Kravet om, at regnskabsåret skal følge kalenderåret, vil ifølge udkastet til lovforslaget gælde varmeforsyningsvirksomheder, der er omfattet af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og har solgt mindst 50 TJ varme i 2 ud af 3 på hinanden følgende år i årene 2014-2016. Undtaget fra kravet vil være industrivirksomheder og biogasanlæg.

Det fremgår af høringsudkastet, at loven vil træde i kraft den 1. januar 2018. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, betyder det, at Energitilsynet efter lovens ikrafttræden vil skulle udstede en bekendtgørelse, der indeholder et krav om ensretning af regnskabsår for ovennævnte virksomheder. Eftersom Energitilsynet først vil kunne udarbejde bekendtgørelsen efter 1. januar 2018, kan det ikke undgås, at kravet vil blive stillet kort tid inden det de facto skal få virkning. 

Læs mere: 

Energistyrelsens høringsudkast til Forslag til Lov om ændring af lov om varmeforsyning (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning mv. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering). Find høringsudkastet her.

Energitilsynets vejledning om omlægning af regnskabsår til kalenderår fra juli 2017. Find vejledningen her.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO