Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilbagekaldelse af metodeanmeldelse af nyt marked for aFRR-kapacitet i Norden

Dato: 31.07.2017 ·

Energinet har tilbagekaldt deres metodeanmeldelse af et nyt fællesnordisk marked for indkøb af aFRR-kapacitet. Tilbagekaldelsen begrundes med en markant ændring i vilkårene for Nordisk samarbejde:

     "(…) Statnett/Svenske Kraftnät [har] i den mellemliggende periode indledt arbejde omkring et nyt nordisk balanceringskoncept, hvori indgår, at den operationelle balancering ændres væsentligt. Hermed ændres også rammerne for det nordiske aFRR projekt, og vi ønsker på den baggrund at tilbagekalde metodeanmeldelsen i den foreliggende form."

Energitilsynet har på baggrund af tilbagekaldelsen afsluttet sin sagsbehandling.

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO