Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

NESA må øge sin indtjening for at dække ekstraskat

Dato: 19.10.2000 · Område: Varme, Pressemeddelelse

Energitilsynet har tilladt netselskabet NESA at øge sin indtægtsramme med godt 110 mio. kr. for at kunne dække en ekstra skattebetaling.

NESA har i modsætning til de øvrige netselskaber været organiseret som et almindeligt aktieselskab også før elreformen. Selskabet er derfor undergivet de almindelige regler for skattepligtige selskaber, hvilket udløser en ekstra skattebetaling. Den ekstra skattebetaling er opstået, fordi værdien af NESA's net er blevet opskrevet i forbindelse med en ny opgørelse af selskabets værdier som led i nye regnskabsbestemmelser.

Energitilsynet har tilladt, at den skyldige skat tælles med som en gældspost i NESAs balance. Og da en større gæld i indtægtsrammereguleringen leder til et større forrentningsbehov, bliver konsekvensen, at NESAs takster øges.

Energitilsynet kan tillade, at netselskaber hæver taksterne, hvis selskaberne kan påvise, at der er opstået omkostninger, som i særlig grad rammer selskabet i forhold til andre virksomheder.

Afgørelsen findes på Konkurrencestyrelsens hjemmeside www.ks.dk under Energi/afgørelser fra Energitilsynet.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO