Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Fælles nordisk detailmarked for elektricitet - kick off

Dato: 16.12.2009 · Område: Pressemeddelelse, El

Nu starter det praktiske arbejde med at skabe et nordisk slutbrugermarked for elektricitet. Den 9. september satte de nordiske regulatorer sig sammen med TSO’erne og brancheorganisationerne og dannede arbejdsgrupper, som vil foreslå rammebetingelserne for et fremtidigt nordisk elmarked.

I maj 2009 foreslog den nordiske organisation af energiregulatorer, NordREG, at der skabes et fælles nordisk slutbrugermarked for el i år 2015. Siden da har de nordiske energiministre givet deres politiske opbakning til forslaget. NordREG har fået i opdrag, at fremlægge hvilke regulatoriske, tekniske og økonomiske ændringer, der skal laves for at opnå målet om et fælles nordisk marked. 

 

Den 9. december 2010 mødtes NordREG med de nordiske TSO’er og de nordiske brancheorganisationer for elmarkedets aktører i Helsinki. Mødet resulterede i oprettelsen af forskellige arbejdsgrupper. Disse arbejdsgrupper vil foreslå nordiske løsninger til kritiske harmoniseringsemner så som balancering, data udveksling, markedsmodellen og også udarbejde guidelines for den nordiske markedsintegration.  

Inden 15. marts 2010 skal status for dette arbejde og en videre arbejdsplan forelægges i en rapport. 

- De nordiske energimistres opbakning til at lave et fælles slutbrugermarked for elektricitet inden udgangen af år 2015 var meget vigtigt for den videre proces, udtaler Antti Paananen, formand for NordREGs arbejdsgruppe for detailmarkedet. Nu er det op til markedsaktørerne at komme med konkrete forslag til harmoniseringen.  

Præsentationerne fra mødet den 9. december 2010 og andet materiale vedrørende NordREGs arbejde med at skabe et fælles nordisk slutbrugermarked for elektricitet publiceres på NordREGs hjemmeside www.nordicenergyregulators.org

For yderligere information: 

Antti Paananen

Formand for NordREG detailarbejdsgruppen

+358 10 6050 013

Antti.paananen_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energiamarkkinavirasto.fi

 

Martin Skovgaard Larsen

Medlem af NordREG detailarbejdsgruppen

+45 72 26 80 65

msl_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ks.dk

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO