Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Profil

Energitilsynet er en myndighed, der er uafhængig af regeringen. Energitilsynets opgaver er fastlagt i el-, naturgas- og varmeforsyningslovene, og i kraft af dem skal Energitilsynet:

Fortolke energilovene
Energilovene er i vidt omfang rammelovgivning, og det betyder, at Energitilsynet i mange tilfælde har et vidt skøn ved udmøntning af de dele af energilovene, hvor Energitilsynet er myndighed.

Bestemme/fastlægge
Energitilsynet fastlægger bestemte niveauer på en række områder, f.eks. effektivitetskrav til netselskaberne inden for el og naturgas, prisloft for affaldsforbrændingsværker, forrentning af indskudskapital i fjernvarmeværker mv.

Godkende
Energitilsynet godkender f.eks. metoder, som netselskaberne på el- og naturgasmarkedet bruger til at fastsætte priser og adgangsvilkår for kunderne, om prisen på varme fra et fjernvarmeværk er rimelig og om indberetninger fra kommunerne om modtagelse af vederlag fra energivirksomheder er korrekte.
 
Overvåge
Energitilsynet overvåger en række områder på engrosmarkedet og detailmarkedet for el, naturgas og fjernvarme, håndteringen af lagerkapaciteten på naturgasmarkedet, visse priser på elektricitet og naturgas, branchevejledninger og forskellige anmeldelser fra energivirksomheder til Energitilsynet. Energitilsynet gennemfører i øvrigt analyser af de regulerede virksomheders opgavevaretagelse mv.

Skabe gennemsigtighed
Energitilsynet arbejder for gennemsigtighed for kunderne på energimarkedet, f.eks. ved at offentliggøre priser på energi, fastsætte regler om oplysninger som skal fremgå af forbrugernes energiregninger, deltager i arbejdsgrupper om drift af Elpris.dk og gasprisguiden mv.

Energitilsynets mission
Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme.

Det indebærer:

• Rimelige vilkår for kunder og virksomheder
• Effektiv løsning af opgaver i infrastrukturen
• Bedst mulige rammevilkår.

Energitilsynets vision
At være kendt og anerkendt for faglighed, effektivitet, handlekraft og mod til nytænkning. 

Energitilsynets opgaver er fastlagt i bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver, nr. 163 af 26/02/2000.

REMIT
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO