Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energitilsynet

Energitilsynet regulerer forholdene på markederne for elektricitet, naturgas og fjernvarme.

På el-området er reguleringen koncentreret om elnetselskaberne, men Energitilsynet fastsætter også prisen på elektricitet til forsyningspligtkunder.

På naturgasmarkedet er reguleringen også koncentreret om net-selskaberne. Naturgas kan oplagres i underjordiske lagre, og Energitilsynet fører tilsyn med de to danske lagerselskabers generelle adgangsvilkår. Endelig fastsætter Energitilsynet prisen på naturgas til forsyningspligtkunderne.

Netselskaber er monopolselskaber, og ved reguleringen af sådanne selskaber lægger Energitilsynet vægt på effektivitet og forbrugerbeskyttelse.

På varmeområdet er både produktion og net monopolselskaber. Disse selskaber er underlagt et princip om non-profit. Energitilsynet fører tilsyn med værkernes priser og leveringsbetingelser og griber ind, hvis priser og leveringsbetingelser afspejler mere end de nødvendige omkostninger eller på anden måde er urimelig.

Energitilsynet består af en formand, seks medlemmer og to suppleanter. Alle Energitilsynets medlemmer skal være uafhængige af sektorinteresser og myndigheder. Klima- og energi- og bygningsministeren udpeger medlemmerne af Energitilsynet, men Energitilsynet fungerer uden instruktionsbeføjelser fra ministeren.

Sekretariatet, som betjener Energitilsynet, er opdelt i tre centre. Direktør Finn Dehlbæk varetager den daglige ledelse af Sekretariatet for Energitilsynet.

Klage over regning?
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
Nyhedsbrevet Energinyt