Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2004 - Tilsynsafgørelser - Gas

 • Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas
  Dato: 22.11.2004Journalnr.: 3/1321-0304-0015
  Energitilsynet (ET) vurderer naturgas transmissions – og distributionsselskabernes metoder for fastsættelse af priser og vilkår. Godkendelsen vedrører den principielle metode, da problemerne først viser sig når metoderne anvendes i praksis. ET fastholder den foreløbige godkendelse af Gastras metode for prisfastsættelse af 30. sept. 04. ET finder ikke distributionsselskabernes tarifstruktur i strid med NGFL.
 • Gastra A/S - klage fra Energi Viborg over balancegasbetaling
  Dato: 22.11.2004Journalnr.: 3/1321-0102-0011
  Jf. Regler for Gastransport skal der være balance i mængden af naturgas, som kommer ind og ud af transmissionssystemet. Et tolerancebånd er fastsat inden for hvilket transportkundens indleverede og udtagne mængder af gas må være i ubalance. Overskrides dette tolerancebånd skal transportkunden betale en balancebetaling. Energitilsynet finder ikke Gastra A/S´s betingelser for balancebetaling for urimelige.
 • Procedure for godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas
  Dato: 27.09.2004Journalnr.: 3/1321-0304-0015/IHO
  Metoderne til fastsættelse af transmissions – og distributionspriser skal godkendes af Energitilsynet (ET) med virkning fra 1.7.2004. Metoderne skal anmeldes til ET og offentliggøres inden prisernes og vilkårenes ikrafttrædelse. Der blev sat en tidsfrist til 23.9.2004 for anmeldelse af metoder. Der blev givet midlertidige godkendelser til selskaberne, som havde anmeldt deres metoder rettidigt.
 • Gastra A/S - klage fra Gazelle A/S over krav om sikkerhedsstillelse for optagelse i Gastra's aktørregister
  Dato: 30.08.2004Journalnr.: 3/1321-0102-0009/MS
  Gazelle A/S anmoder om optagelse i Gastra’s aktørregister, hvor der kræves kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse. Gazelle A/S klager over tidspunktet for at kreditgodkendelse/ sikkerhedsstillelse skal finde sted. Energitilsynet finder det ikke urimeligt at kræve kreditgodkendelse/sikkerhedsstillelse. Gastra A/S anmodes dog om at tydeliggøre bestemmelserne derom i Regler for Gastransport.
 • Naturgas Fyn - forrentning af indskudskapital indtil 30. juni 2000
  Dato: 28.06.2004Journalnr.: 3/1321-8901-0028/DIH

  Status:  Ændret

  Den foreliggende sag vedrører Energitilsynets godkendelse af forrentning af NGF’s indskudskapital i perioden siden selskabets stiftelse i 1982 frem til 30. juni 2000. ET konstaterer, at NGF fortsat ikke har kunnet fremlægge dokumentation for, at selskabet har opnået ET’s tiltræden til indregning af forrentning af indskudskapital i priserne. ET kan ikke godkende den anmeldte forrentning af indskudskapital.
 • Gastra A/S - Gazelle klager over stigning i transmissionstariffer
  Dato: 28.06.2004Journalnr.: 3/1321-0102-0008
  Gazelle har klaget over stigningen i transmissionstarifferne, som er resultatet af Gastras nye fleksible entry-exit transportmodel. Gazelle klager bl.a. over, at tidsintervallet og varslet har været for korte. Energitilsynets sekretariat fandt det korte tidsinterval og korte varsel for tarifændringen for uhensigtsmæssigt, mens selve tarifændringen fandtes rimelig, da der forelå dokumentation herfor.
 • HNG/Gastra - Energi E2 klager over betaling ved overleverance  
  Dato: 28.06.2004Journalnr.: 3/1321-0102-0007/IHO/CP/DIH
  Energi E2 A/S har klaget over krav fra HNG og Gastra A/S om betaling for E2’s overskridelse af sin reserverede transportkapacitet i systemerne. Til nogle af E2’s værker bliver der leveret fra to forskellige leverandører. ET finder bl.a., at det er rimeligt, at der skal betales for yderligere kapacitetsanvendelse ved overskridelse af den reserverede transportkapacitet, jf. NGFL § 37, stk. 2 og § 38.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO