Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Afgørelser

Afgørelser på gasområdet findes her. Afgørelserne er fordelt på: tilsynsafgørelser og sekretariatsafgørelser.

Lovgivning

Oversigt over lovgivning på gasområdet samt vejledninger findes her.

Anmeldelse og frister

Priser fra de bevillingspligtige naturgasselskaber skal anmeldes til Energitilsynet, inden de kan træde i kraft, og metoder til fastsættelse af priserne skal godkendes af Energitilsynet, inden de kan anvendes. 

Regulering

Energitilsynet varetager reguleringen af forskellige typer naturgasselskaber. Se her, hvilken type regulering de forskellige selskaber er underlagt.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO