Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Afgørelser


Tilsynsafgørelser

Alle afgørelser, der bliver truffet af Energitilsynet, er tilgængelige på hjemmesiden. Det samme gælder afgørelser, der er truffet af Energitilsynets formand.

Sekretariatsafgørelser
Udvalgte afgørelser samt afgørelser vedr. prisregulering, forsyningspligt samt principielle sager er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Øvrige afgørelser, vejledende udtalelser og lign. kan rekvireres ved henvendelse til Energitilsynets sekretariat på post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitlsynet.dk.


Historisk materiale
Energitilsynet blev nedsat pr. 1. januar 2000 som afløser for:

  • Elprisudvalget
  • Gas- og Varmeprisudvalget.

Afgørelserne for elprisudvalget er ikke tilgængelige på hjemmesiden, men kan rekvireres ved henvendelse til Energitilsynets sekretariat på  post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk.

Klage over regning?
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO