Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Afgørelser

Energitilsynets afgørelser er fordelt på tilsynsafgørelser og sekretariatsafgørelser.

Afgørelserne på el-området findes her:

Lovgivning

Oversigt over lovgivning på el-området samt vejledninger findes her.  

Selvbetjening

En række af de danske elskaber har pligt til at foretage anmeldelse til Energitilsynet.


Anmeldelsespligten påhviler og net- og transmissionsselskaber og forsyningspligtige selskaber.


Læs mere om selvbetjening >

Anmeldelsesfrister

Anmeldelser fx én gang årligt eller én gang i kvartalet, mens andre oplysninger skal afgives løbende, når der sker ændringer i eksisterende oplysninger 


Læs mere om anmeldelsesfrister >

REMIT
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO