Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Retningslinjer om aktiv informationspligt

I medfør af offentlighedslovens § 17, stk. 1 (lov nr. 606 af 12. juni 2013) skal en forvaltningsmyndighed på sin hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed og herunder udarbejde retningslinjer vedrøreende informationspligten, jf. lovens § 17, stk. 2. På baggrund heraf har Energitilsynet fastsat følgende retningslinjer:

Energitilsynet tilstræber, at følgende informationer fremgår på hjemmesiden www.energitilsynet.dk:

  • Overordnet information om Energitilsynets arbejdsområder, organisation, herunder organisationsdiagram, forretningsorden, mission, vision og strategiske mål
  • Overordnet information om Energitilsynets formand og medlemmer
  • Overordnet information om Sekretariatet for Energitilsynet og Sekretariatskontrakten
  • Årsrapport med det årlige finansielle og klimamæssige regnskab samt forventninger til det kommende år
  • Afgørelser truffet af Energitilsynet. Afgørelserne omfatter både tilsynsafgørelser, formandsafgørelser og principielle eller væsentlige sekretariatsafgørelser
  • Referater af Energitilsynets møder
  • Nyheder vedrørende Energitilsynets arbejdsområder
  • Diverse publikationer og herunder ”Resultater og Udfordringer”, som er en årlig publikation med overblik over Energitilsynets arbejde, analyser, statistiske oplysninger mv.
  • Ledige jobs i Sekretariatet for Energitilsynet

På Energitilsynets hjemmeside skal følgende links fremgå:

Ovenstående informationer ajourføres løbende, således at det sikres, at de pågældende informationer fremstår retvisende.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO