Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Sekretariatet for Energitilsynet

Sekretariatet for Energitilsynet ledes af direktør Finn Dehlbæk. 

Sekretariatsbetjeningen af Energitilsynet varetages af Ret- og Administration samt fire fagcentre: Detail og Distribution, Energibesparelser, Engros og Transmission samt Varme. 

Fagcentrene klargør sager til behandling i Energitilsynet og sørger for, at parterne får besked om afgørelserne, og at afgørelserne offentliggøres. Desuden træffer centrene selv afgørelse i de sager, der indeholder problemstillinger, som Energitilsynet allerede har udstukket retningslinjer for.

Se også "Forelæggelse af sager" 

Strategi for Energitilsynet i 2018 og sekretariatskontrakt med mål for første halvår 2018.

Strategi og mål

Læs strategien

Læs Sekretariatskontrakten for første halvår

Årsrapporter

Årlige rapporter med økonomiske nøgletal for Energitilsynet. Læs mere

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO