Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Opgaver

Energitilsynets opgaver kort fortalt:

  • fører tilsyn med priser og kundevilkår hos de "naturlige monopoler", elnet-, naturgasnet- og fjernvarmevirksomhederne
  • fastsætter årlige krav til elnet- og naturgasnetselskabernes effektivitet
  • fører tilsyn med at fjernvarmeselskaberne alene indregner nødvendige omkostninger i priserne
  • fører tilsyn med og regulerer, at Energinet.dk alene indregner nødvendige omkostninger i selskabets priser
  • regulerer visse detailpriser for el og overvåger prisudviklingen på detail- og engrosmarkederne for el og naturgas
  • deltager i internationalt samarbejde om et velfungerende europæisk marked for el og naturgas
  • gennemfører specialanalyser på områder, hvor der er brug for kortlægning og nytænkning
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO