Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Job i Sekretariatet for Energitilsynet

Energisektoren har en omsætning på mere en 100 milliarder kroner hvert år og en central betydning for det danske samfund. Sekretariatet for Energitilsynet arbejder for at skabe rimelige vilkår, effektiv konkurrence og velfungerende markeder for forbrugere og virksomheder på energimarkederne.

Det er Energitilsynets opgave – blandt flere andre – at fortolke energilovene og analysere sektoren. Med et job hos os bliver du derfor en del af et ambitiøst miljø, der udmønter de lovgivningsmæssige rammer og analyserer el-, fjernvarme- og naturgasmarkederne.

Sekretariatet for Energitilsynets centre og stabsfunktion forbereder sager til behandling i Energitilsynet, der er en uafhængig myndighed med disse hovedopgaver:

  • Fortolke energilovene
  • Fastlægge udviklingen i effektivitet i visse energivirksomheder
  • Godkende metoder til at fastsætte visse priser
  • Overvåge og analysere energimarkederne
  • Deltage i og bidrage til samarbejdet om energi i Norden og i EU
  • Varetage relationer til andre myndigheder, brancheorganisationer, pressen m.fl.

Energitilsynet består af syv medlemmer, der træffer afgørelse i principielle sager. Centrene i Sekretariatet træffer afgørelse i sager, hvor Energitilsynet har fastlagt en praksis.

Vi kan tilbyde et arbejdsmiljø, der udvikler og udfordrer dig og et miljø, hvor du er med til at skabe de bedst mulige rammer for samspillet mellem energikunder og energivirksomheder.

Vi er i alt ca. 60 medarbejdere i Sekretariatet for Energitilsynet - primært jurister og økonomer. Vi ansætter både nyuddannede og erfarne, men fællesnævneren er, at vi har ambitioner om høj faglighed, sans for kvalitet, er kollegiale og har engagement, da vores indsats har afgørende betydning for samfundet, den enkelte energikunde og energivirksomhederne.

Medarbejderne leverer selvstændige resultater, men selvstændige resultater kræver oftest samarbejde indadtil og udadtil. Nogle af vores opgaver løses i tværfaglige teams, hvor vi supplerer hinandens faglige kompetencer. Det tætte samarbejde og den faglige sparring mellem dygtige og engagerede kollegaer anser vi for værende fundamentet for faglig og personlig udvikling. Desuden lægger vi i Sekretariatet for Energitilsynet vægt på, at medarbejderne udvikles igennem efteruddannelse - såvel fagligt som personligt.

Vi arbejder i moderne, lyse kontorlokaler på Carl Jacobsens Vej 35 i
Valby, hvor medarbejderne blandt andet tilbydes frokostordning og fri adgang til motionslokaler.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO