Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Om os

Profil

Energitilsynet er myndighed, der er uafhængig af regeringen. Energitilsynet består af en formand, en næstformand, fem medlemmer og to suppleanter; alle udpeget af energi-, forsynings- og klimaministeren. Energitilsynet træffer afgørelser i principielle sager på el-, naturgas- og fjernvarmeområderne.

Sekretariatet for Energitilsynet forbereder sager til behandling i Energitilsynet og træffer afgørelser efter den praksis og de retningslinier, som Energitilsynet fastlægger.

Energitilsynets opgaver er fastlagt i el-, gas- og varmeforsyningslovene, og i kraft af dem skal Energitilsynet:

Fortolke energilovene

Energilovene er i vidt omfang rammelovgivning, og det betyder, at Energitilsynet i mange tilfælde har et vidt skøn ved udmøntning af de dele af energilovene, hvor Energitilsynet er myndighed.

Bestemme/fastlægge

Energitilsynet fastlægger bestemte niveauer på en række områder, f.eks. effektivitetskrav til netselskaberne indenfor el og naturgas, prisloft for affaldsforbrændingsværker, forrentning af indskudskapital i fjernvarmeværker, pris på elforsyningsprodukter mv.

Godkende

Energitilsynet godkender f.eks. metoder, som netselskaberne på el- og naturgasmarkedet bruger til at fastsætte priser og adgangsvilkår for kunderne, om prisen på varme fra et fjernvarmeværk er rimelig og om indberetninger fra kommunerne om modtagelse af vederlag fra energivirksomheder er korrekte.

Overvåge

Energitilsynet overvåger områder på engrosmarkederne og detailmarkederne for el, naturgas og fjernvarme, håndteringen af lagerkapaciteten på naturgasmarkedet, priser på elektricitet og naturgas på engros- og detailmarkedet, branchevejledninger og forskellige anmeldelser fra energivirksomhederne til Energitilsynet. Energitilsynet gennemfører desuden analyser af de regulerede virksomheders opgavevaretagelse mv.

Skabe gennemsigtighed

Energitilsynet arbejder for gennemsigtighed for kunderne på energimarkedet, f.eks. ved at offentliggøre priser på energi, fastsætte regler om oplysninger, der skal fremgå af forbrugernes energiregninger, drive elprisguiden Elpris.dk og deltage il arbejdsgrupper om gasprisguiden mv.

Energitilsynets mission

Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og fjernvarme.

Det indebærer:
Rimelige vilkår for kunder og virksomheder
Effektiv løsning af opgaver i infrastrukturen
Bedst mulige rammevilkår

Energitilsynets vision

At være kendt og anerkendt for faglighed, effektivitet, handlekraft og mod til nytænkning.   

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO