Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Sekretariatet for Energitilsynet

 

Sekretariatet for Energitilsynet ledes af direktør Finn Dehlbæk. 

Sekretariatsbetjeningen af Energitilsynet varetages af Ret- og administration samt fagcentrene detail og distribution, engros og transmission samt varme. 

Fagcentrene klargør sager til behandling i Energitilsynet og sørger for, at parterne får besked om afgørelserne og at afgørelserne offentliggøres. Desuden træffer centrene selv afgørelse i de sager, der indeholder problemstillinger, som Energitilsynet allerede har udstukket retningslinjer for.

Se også "forelæggelse af sager"

Medarbejderne i Sekretariatet for Energitilsynet udvikler værktøjer til benchmarking og modeller til regulering af hovedsageligt netselskaberne. Medarbejderne fra centrene deltager i nordisk og europæisk samarbejde, ligesom det er sekretariatet, der varetager kontakten til brancheorganisationer, andre myndigheder og styrelser.

Der er i øjeblikket ca. 61 medarbejdere i Sekretariatet for Energitilsynet.

REMIT
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO