Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Pristalskorrektion af netselskabernes indtægtsrammer

Dato: 12.12.2011 · Område: El

Sekretariatet for Energitilsynet udfører en korrektion af pristalsfremskrivningen af indtægtsrammerne for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder.

Korrektionen får virkning fra og med 1. kvartal 2009. Effekten er, at netselskabernes indtægtsrammer hæves med ca. 1 pct.

Årsagen til korrektionen er, at der mellem 2. og 3. kvartal 2008 var et databrud i det ene af de to inflationsindeks fra Danmarks Statistik, som Sekretariatet hvert kvartal benytter til pristalsfremskrivning af indtægtsrammerne. Databruddet har medført, at indtægtsrammerne fra og med 1. kvartal 2009 var mindre, end de ville have været, hvis databruddet ikke var forekommet.

Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet, at korrektionen er rimelig, økonomisk korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Sekretariatet bemærker, at der vil være afledte effekter ved korrektionen af reguleringsprisindekset for netselskaberne. Korrektionen kommer bl.a. til at påvirke størrelserne af modregningerne for historiske energispareomkostninger fra 2004, der i 2010 trækkes ud af selskabernes indtægtsrammer. Ligeledes vil selskabernes nettabskompensationer for årene 2009 og 2010 blive påvirket.

Sekretariatet for Energitilsynet vil snarest udsende afgørelser med indtægtsrammer for 2009, 2010 og 2011 til netselskaberne. I disse vil effekten af pristalskorrektionen være indeholdt. Sekretariatet bemærker, at eventuelle stigninger i selskabernes differencer for 2009, der er en følge af pristalskorrektionen, vil kunne opkræves i reguleringsåret 2012, medmindre de allerede er opkrævet.

Find Sekretariatet for Energitilsynets udtalelse her 

Find reguleringsprisindeks her

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO