Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energitilsynet nedsætter varmeværks ønske om forrentning

Dato: 27.06.2012 · Område: Pressemeddelelse, Varme

EnergiGruppen Jylland Varme A/S har ansøgt Energitilsynet om tilladelse til at forrente selskabets kapital fra 2003 til 2010 med et beløb på op til 464 mio. kr. Det mener Energitilsynet er for meget og har nu godkendt en forretning på 282 mio. kr. fra 2003 til 2010. Dermed slipper forbrugerne med en noget billigere varmeregning, end EnergiGruppen Jylland ellers havde lagt op til.

Det har Energitilsynet besluttet den 26. juni. 

Beløbet på de 282 mio. kr. skal nu indregnes i varmepriserne senest fra 1. januar 2013, og det vil betyde højere priser for varmekunderne. EnergiGruppen Jylland Varme skal nu lave en plan for, hvordan prisforhøjelsen planlægges gennemført, og når den er klar skal den forelægges og godkendes af Energitilsynet. 

Energitilsynets formand Uffe Bundgaard-Jørgensen siger: 

”Det er vanskeligt at fastlægge en rimelig forretning af kapitalen. Men Energitilsynet har nu afvejet to modstående hensyn: Ejernes ret til at få en forrentning af kapitalen og varmekundernes ret til rimelige varmepriser. Energitilsynet har også set på, om indregning af forrentningsbeløbet i priserne over en periode vil have urimelige virkninger på forbrugerpriserne, og det mener vi ikke er tilfældet. Blandt andet fordi  selskabets varmepriser i forvejen er  i den lave ende for branchen.” 

Afgørelsen kan ankes til Energiklagenævnet og videre indbringes for domstolene. 

Godkendelse af forrentning er et element i Energitilsynets arbejde med at sikre en velfungerende varmesektor. Afgørelsen i sagen om EnergiGruppen Jylland Varme er principiel for behandlingen af ca. 50 ansøgninger fra varmeforsyningsvirksomheder landet over om forrentning af kapital.   

Kontakt

Kontorchef Martin Windelin, tlf. 41 71 54 05 

Med venlig hilsen

Energitilsynet

Kommunikationsrådgiver Torben Hvidsten, tlf. 41 71 53 60.

 

Læs hele afgørelsen/tilkendegivelsen her

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Bilag 11

Bilag 12

Bilag 13

Bilag 14

Bilag 15

Bilag 16

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO