Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Endelig certificering af Energinet.dk

Dato: 29.02.2012 · Område: El, Gas

Energitilsynet har på sit møde den 28. februar 2012 truffet endelig afgørelse om at certificere Energinet.dk som transmissionsystemoperatør for el og naturgas i Danmark

 

Certificeringen betyder, at Energitilsynet har vurderet, at Energinet.dk lever op til kravene om ejermæssig adskillelse i el- og naturgasforsy-ningsloven. Se afgørelserne her (el) og her (naturgas).  

Energitilsynet har truffet de endelige afgørelser på baggrund af Kommissionens granskning af og udtalelser vedrørende Energitilsynets foreløbige certificeringsafgørelser af den 31. oktober 2011. I sine udtalelser har Kommissionen udtryk enighed med Energitilsynets foreløbige afgørelser. Se udtalelserne her (el) og her (naturgas).

 

 

Klage over regning?
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO