Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Endelig certificering af Energinet.dk

Dato: 29.02.2012 · Område: El, Gas

Energitilsynet har på sit møde den 28. februar 2012 truffet endelig afgørelse om at certificere Energinet.dk som transmissionsystemoperatør for el og naturgas i Danmark

 

Certificeringen betyder, at Energitilsynet har vurderet, at Energinet.dk lever op til kravene om ejermæssig adskillelse i el- og naturgasforsy-ningsloven. Se afgørelserne her (el) og her (naturgas).  

Energitilsynet har truffet de endelige afgørelser på baggrund af Kommissionens granskning af og udtalelser vedrørende Energitilsynets foreløbige certificeringsafgørelser af den 31. oktober 2011. I sine udtalelser har Kommissionen udtryk enighed med Energitilsynets foreløbige afgørelser. Se udtalelserne her (el) og her (naturgas).

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO