Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Anbefaling om obligatorisk samfakturering på det fremtidige nordiske slutbrugermarked

Dato: 19.12.2011 · Område: El

Alle forbrugere af elektricitet bør i fremtiden modtage alle deres omkostninger ved elforsyning samlet på én regning (såkaldt obligatorisk samfakturering).

Det er anbefalingen som sammenslutningen af nordiske energiregulatorer (NordREG) netop har besluttet på sit møde den 15. december 2011 i København. 

- At modtage en regning i stedet to regninger gør det enklere for forbrugerne. Endvidere øger det chancen for at elleverandørerne kan konkurrere på et mere lige grundlag, udtaler formand for NordREG, direktør Finn Dehlbæk fra Sekretariatet for Energitilsynet. 

Anbefalingen fra NordREG kommer til at betyde, at regningen fra elleverandøren fremover skal dække over omkostningerne ved både den forbrugte elektricitet (energiforbruget) såvel som for betalingen for brug af elnettet. Det medfører også, at elforbrugerne fremover hovedsageligt alene behøver at være i kontakt med deres elleverandør. 

Som følge af anbefalingen vil forudsætningerne for elleverandørerne blive mere lige. De vil fremover i større grad skulle konkurrere på egne præmisser. Fordelene for en elleverandør med en historisk tæt forbindelse til det lokale netselskab (monopol) til at markedsføre sig overfor forbrugerne vil dermed blive mindre. 

Som det er i dag vil de forbrugere som ikke skifter elleverandør normalt modtage én kombineret regning, som dækker over både energibetalingen og netbetalingen. Derimod vil aktive forbrugere som skifter elleverandør normalt modtage to regninger. Mange forbrugere opfatter to regninger som noget besværligt og undlader derfor at skifte elleverandør. 

NordREG anerkender, at forudsætningen for en succesfuld implementering af obligatorisk samfakturering samtidig er udvikling af effektive metoder til udveksling af informationer samt til håndtering af betalinger, skatter og risici mellem landene. Disse forhold samt mange andre forhold bliver analyseret i det igangværende arbejde i NordREG. 

På vegne af de nordiske energiministre samarbejder de nordiske energiregulatorer i NordREG for at realisere et fælles nordisk slutbrugermarked. Anbefalingen om at indføre obligatorisk samfakturering er endnu et vigtigt skridt mod målet om at etablere et fælles nordisk slutbrugermarked fra 2015. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Danmark –  Jan H. Pedersen - jhp_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk - (+45) 4171 5358

 

Se pressemeddelelse på NordREGs hjemmeside

https://www.nordicenergyregulators.org/News/Mandatory-combined-billing-in-the-future-Nordic-end-user-market/

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO