Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energitilsynet

Energitilsynets hovedopgaver er fastlagt i de tre energiforsyningslove (elforsyningsloven, varmeforsyningsloven og naturgasforsyningsloven) og loven om Energinet.dk. 

Energitilsynet blev etableret i 2000 som et tilsyn, der fungerer uden instruktionsbeføjelse fra ministeren og uafhængigt af sektorinteresser og andre myndigheder. Energitilsynet er en uafhængig tilsynsmyndighed, hvis medlemmer udnævnes af energi-, forsynings- og klimaministeren.  

Sekretariatet for Energitilsynet er en selvstændig statslig myndighed, der fører tilsyn med energisektoren og sekretariatsbetjener Energitilsynet. 

Energitilsynet kan tage spørgsmål og sager op af egen drift eller på baggrund af f.eks. henvendelser fra virksomheder og kunder mv. Det vil ske på baggrund af en vurdering af, om en henvendelse giver en begrundet mistanke om, at et forhold er i strid med loven. Er det tilfældet, behandles sagen, uanset om den er udformet som en klage eller andet.  

Energitilsynets opgaver :

  • fører tilsyn med priser og kundevilkår hos de ”naturlige monopoler”, elnet-, naturgasnet- og fjernvarmevirksomhederne
  • fastsætter årlige krav til elnet- og naturgasnetselskabernes effektivitet
  • fører tilsyn med og regulerer, at fjernvarmeselskaberne alene indregner nødvendige omkostninger i priserne
  • fører tilsyn med og regulerer, at Energinet.dk alene indregner nødvendige omkostninger i selskabets priser
  • overvåger og regulerer priser for el og naturgas, de særlige forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter (basisprodukter)
  • deltager i internationalt samarbejde om et velfungerende europæisk marked for el og naturgas
  • overvåger engrosmarkederne for el og naturgas
  • gennemfører specialanalyser på områder, hvor der er brug for kortlægning og nytænkning
REMIT
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO