Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

REMIT

Den 28. december 2011 trådte forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (forordning 1227/2011 - kendt som REMIT) i kraft. REMIT skal forhindre markedsmisbrug specifikt på de europæiske energimarkeder for el og gas – og derved fremme en fair konkurrence på engrosenergimarkederne til fordel for de endelige forbrugere af energi.

Forbuddet mod markedsmisbrug indeholder to elementer; forbud mod insider-handel og forbud mod markedsmanipulation.

Forordningen gælder direkte og umiddelbart i de enkelte medlemslande, og dermed er den også en del af dansk ret fra den 28. december 2011. Energitilsynet er den kompetente myndighed i Danmark i forhold til REMIT.

   

REMIT
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO