Aktørregister - REMIT

Alle markedsdeltagere, der indgår transaktioner på engrosenergimar-kederne for elektricitet og naturgas i Danmark, skal lade sig registrere hos Energitilsynet.Læs mere om aktørregisteret her

 

Memorandum of Understanding (MoU)

See the Memorandum of Understanding here

Klage over regning?
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
Nyhedsbrevet Energinyt