Reception

Direktør Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet, har valgt at gå på pension.  

Vi vil gerne sige tak til Finn Dehlbæk, og derfor inviterer vi til reception, den 26. juni 2018 kl. 15.30 – 17.30 hos Energitilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, Valby.

Energitilsynet ophører med sit virke med udgangen af juni måned, og der vil samtidig være lejlighed til at sige farvel til Energitilsynets medlemmer. 

Læs mere i invitationen

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO