Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Høring af udkast til tilkendegivelse fra Energitilsynet vedr. tariferingsmodel 2.0 samt revideret rådighedsbetaling for anlæg uden produktionsmålere

Sekretariatet for Energitilsynet har vurderet Dansk Energis anmeldte tariferingsmodel 2.0 samt ændring vedr. rådighedsbetaling for af kunder med egenproduktionsanlæg uden produktionsmåler, og sender hermed udkast til vurdering i høring.

Sekretariatet bemærker, at alle høringskommentarer skal indsendes skriftligt til Sekretariatet for Energitilsynet på post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk senest torsdag d. 21. maj 2015 kl. 12.

Vedlagt er udkast til tilkendegivelse, Dansk Energis anmeldelser samt notat om principperne i Dansk Energis tariferingsmodel.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til post_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk att. Louise Bank

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO