Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsyn med priser på tilbagefaldsprodukter for gas – juli 2018

Tilsynet med naturgaspriserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsproduk-ter i juli viser, at selskaberne overholder reglerne og tilbyder de priser, som de skal.

Sådan er priserne på naturgas

Priserne på tilbagefaldsprodukter i de tre distributionsområder (DONG Energy, HMN og NGF Nature Energy) og et gennemsnit af priserne på forsyningspligtprodukterne i de tre forsyningspligtområder.

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

Du kan se hvordan Sekretariatet for Energitilsynet fører tilsyn med priserne på tilbagefaldsprodukterne her

Hvad kan forbrugerne købe på naturgasmarkedet

Som forbruger kan du købe naturgas fra forskellige naturgasleverandører, og du kan også købe forskellige naturgasprodukter.

Alt det kan du læse meget mere om på www.gasprisguiden.dk.

Som forbruger er der nogle grundlæggende spørgsmål, du bør tage stilling til. Især om du er til faste eller variable priser? Hvilket produkt du får, hvis du ikke aktivt vælger naturgasleverandør eller produkt? Eller om du ønsker et produkt, hvor Energitilsynet fører tilsyn med prisen i henhold til naturgasforsyningsloven?

Dét kan du læse mere om her

Hvilke priser fører Energitilsynet tilsyn med?

Energitilsynet holder øje med forsyningspligtprodukter og såkaldte tilbagefaldsprodukter i henhold til naturgasforsyningsloven.

Forsyningspligtprodukt

Prisen på forsyningspligtproduktet må alene følge engrosprisen for naturgas med et tillæg, der dækker alle gasleverandørens øvrige omkostninger (diverse distributionsomkostninger, dækningsbidrag og omkostninger til transmission udenfor Danmark), samt omkostninger til transmission i Danmark.

Prisen fastsættes hver måned.

Du modtager et forsyningspligtprodukt, hvis du:

  • aktivt vælger det hos forsyningspligtselskabet (NGF Nature Energy eller DONG Energy Salg & Service)
  • flytter til eller inden for bevillingsområdet uden aftale med en leverandør eller
  • ikke længere har en aftale med en anden gasleverandør.  

Tilbagefaldsprodukt

Var du i forvejen forsyningspligtkunde, og har du ikke før 1. maj 2016 skiftet gasleverandør eller gasprodukt, så modtager du som gasforbruger et tilbagefaldsprodukt.

Der er et selskab, der udbyder tilbagefaldsprodukter:

  • NGF Nature Energy A/S, hvor produktet hedder Basispris. 

Ud over forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter er der en række andre naturgasprodukter på markedet. Det er gruppen af handelsprodukter.

Hvordan fører Energitilsynet tilsyn med priserne?

Energitilsynet fører alene tilsyn med naturgaspriserne på forsyningspligt- og tilbagefaldsprodukter. Tilsynet foregår på denne måde:

1. Forsyningspligt. Energitilsynet holder øje med, at prisen ikke overstiger det beløb, som udbuddet blev vundet på.

2. Tilbagefaldsprodukt. Energitilsynet holder øje med, at prisen på dette produkt ikke overstiger prisen på det hidtidige forsyningspligtprodukt. Altså den pris, som forsyningspligtproduktet ville have haft med tillægget fra den forgående forsyningspligtbevillingsperiode (2013-2016).

Hvilke priser fører Energitilsynet ikke tilsyn med?

Leverandørerne af naturgas kan i udgangspunktet frit sætte prisen på naturgas på det frie marked, dvs. gruppen af handelsprodukter.

Energitilsynet fører ikke tilsyn med handelsprodukterne. Der er alene tilsyn med priserne på forsyningspligtprodukter og tilbagefaldsprodukter.

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO