Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Marked

Detailmarked

De europæiske naturgasmarkeder undergår i disse år en liberaliseringsproces. Derfor er det nu muligt for alle danske naturgasforbrugere selv at vælge leverandør. Kunder, der ikke foretager et valg af leverandør, vil automatisk få leveret naturgas fra områdets forsyningspligtleverandør.

Hvis du ønsker at foretage et leverandørvalg kan dette ske på ”Gasprisguiden”, hvor det blandt andet er muligt at foretage prissammenligning.

Energitilsynets prisstatistik omfatter bl.a. statistik over gaspriser til husholdningskunder.

Engrosmarked

Energitilsynet har i 2010 foretaget en analyse, der søger at afdække kontraktstrukturen og prisdannelsen på det danske engrosmarked for naturgas. Endvidere søges det i analysen at afdække, om aktørerne på det danske engrosmarked har adgang til en velfungerende prisreference.

Handlen på det danske engrosmarked for naturgas er præget af bilaterale langtidskontrakter. Men en stadig stigende del af gasindkøbene til de danske slutkunder foregår på gasbørser og børslignende markeder med offentligt tilgængelige prisnoteringer.  

Handlen på den danske gasbørs Nord Pool Gas svarer til 10 % af det samlede danske gasforbrug. På gasbørsens hjemmeside er der en oversigt over prisudviklingen på børsen samt en række andre nyttige oplysninger.  

Links til de udenlandske gasbørser findes her.   

 

Klage over regning?
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
Nyhedsbrevet Energinyt