Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Transmission

Energinet.dk er det danske transmissionsselskab, som varetager den overordnede transport af elektricitet og naturgas. 

Energinet.dk er ejet af staten. Transmission er den helt overordnede transport fra fx en landterminal til distributionssystemet. Et transmissionssystem er på samme måde som et distributionssystem et naturligt monopol, som ikke udsættes for konkurrence. Derfor bliver selskabet reguleret. Energinet.dk er ikke som distributionsselskaberne underlagt en egentlig effektivitetsregulering, idet det er ejeren – klima- og energiministeren – der sørger for, at energinet.dk drives effektivt. Men selskabets priser og øvrige adgangsvilkår er fastsat efter metoder, der er godkendt af Energitilsynet. 

Hertil kommer, at Energinet.dk årligt indsender årsrapport, øvrige regnskaber samt investerings- og finansieringsplaner til Energitilsynet. Ved denne indsendelse redegør Energinet.dk for differencen mellem på den ene side nødvendige omkostninger og forrentning og på den anden side for realiserede indtægter. Energitilsynet godkender denne difference.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO