Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Opstrøm

Opstrømsrørledningsnettet består af de rørledninger, som er anlagt og/eller drives som en del af et olie- eller gasproduktionsanlæg.

Opstrømsrørledningsnettet er det transportsystem, der leder gassen fra et produktionsanlæg til et behandlingsanlæg, en behandlingsterminal eller en kystlandingsterminal. Opstrømsrørledningsnettet hører således ikke til transmissionssystemet og er derfor ikke underlagt den samme regulering som transmissionsnettet.  

Der er i udgangspunktet tredjepartsadgang til opstrømsrørledningsnettet, og prisen fastsættes efter forhandling.

Priser og betingelser for adgangen anmeldes til Energitilsynet, som fører tilsyn med, at priser og betingelser er rimelige.

Energitilsynet kan endvidere behandle klager over, at der ikke indledes forhandling om tredjepartsadgang, at adgang er nægtet eller over priserne og betingelserne for adgang.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO