Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Lager

"Der er to underjordiske naturgaslagre i Danmark. Det ene lager ligger i Lille Torup i Jylland, og det andet lager ligger i Stenlille på Sjælland. Energinet.dk koncernen ejer i dag begge lagre, og de to lagre har en samlet kapacitet på ca. 1.1 mia m3.

Der er såkaldt "forhandlet adgang" til lager i Danmark. Det betyder, at lagerejer og lagerkunde selv forhandler pris og vilkår for den lagerkapacitet, som lagerkunden køber – dvs. der er tale om en ren markedspris, som Energitilsynet ikke skal godkende ex ante eller ex post. Energitilsynet skal dog løbende føre tilsyn med, at lagerselskbers adgangsvilkår over for lagerkunder er ikke-diskriminerende, objektive og gennemsigtige (naturgasforsyningslovens § 20 a).

Den forhandlede adgang gælder i forhold til alle lagerkunder og derfor også i forhold til Energinet.dk (transmission), når Energinet.dk køber lagerprodukter for at udføre sine opgaver som transmissionssystemoperatør (TSO). TSOen skal f.eks. bruge lagervolumen og lagerudtræk til at sikre forsyningssikkerheden i Danmark. Et lagerselskab har  pligt til at stille nødvendig lagerkapacitet til rådighed for TSOen, så denne kan udføre sine opgaver i forhold til forsyningssikkerhed og fysisk balancering af systemet (naturgasforsyningslovens § 15)."

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO