Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Intern overvågning

De selskaber, der ejer de danske distributionssystemer, handler også med naturgas.

For at sikre lige konkurrencevilkår – mellem naturgasleverandører, der ejer et distributionsnet og naturgasleverandører, der ikke ejer et distributionsnet – skal alle naturgasleverandører have lige adgang til naturgasnettene samt lige adgang til oplysninger om de kunder, der er knyttet til naturgasnettene.

For at sikre denne lige adgang er der strenge regler om adskillelse af netselskabet fra andre selskaber i koncernen. For at sikre at adskillelsen er effektiv skal hvert netselskab opstille et program for intern overvågning.

Programmet skal beskrive selskabets tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd over for eksterne naturgasleverandører. Ligeledes skal selskabet sikre, at programmet gennemføres, og at der gennemføres en passende kontrol af programmet.

Energitilsynet fører tilsyn med, at programmet udformes i overensstemmelse med retningslinjerne, samt at der foretages kontrol af programmet. Også lagerselskaberne og det danske transmissionsselskab skal opstille program for intern overvågning. 

Selskaberne skal for hvert kalenderår offentliggøre en årsberetning, som beskriver programmet og programmets gennemførelse. Årsberetningen skal  anmeldes til Energitilsynet.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO