Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Forsyningspligt

Fra 1. maj 2016 er der to forsyningspligtige selskaber: NGF Nature Energy A/S og DONG Energy Salg & Service A/S. NGF Nature Energy A/S har forsyningspligtbevillingen i distributionsområdet DONG Energy, og DONG Energy Salg & Service A/S har forsyningspligtbevillingerne i distributionsområderne HMN og NGF Nature Energy. Energitilsynet foretager ikke regulering af de forsyningspligtige selskaber, men fører månedligt tilsyn med prisen på forsyningspligtprodukterne.

Læs mere om Energitilsynets tilsyn med forsyningspligtprodukterne for gas her

Forsyningspligt 1. maj 2013 - 30. april 2016

Der har fra 1. maj 2013 til 30. april 2016 været et forsyningspligtigt selskab: NGF Nature Energy A/S (tidligere Naturgas Fyn Forsyning A/S). Energitilsynet foretager ikke regulering af det forsyningspligtige selskab, men fører månedligt tilsyn med prisen på forsyningspligtprodukterne.

Forsyningspligt før 1. maj 2013

De kunder, som ikke aktivt har valgt en naturgasleverandør på det kommercielle gas-detailmarked, får automatisk leveret gas fra ét af de tre danske forsyningspligtige naturgasselskaber HMN Gassalg A/S, DONG Energy Gasforsyning A/S og Naturgas Fyn Forsyning A/S. Det er kundens bopæl, som bestemmer hvilket selskab, der har forsyningspligten.

Energitilsynet skal med baggrund i lovkravene i medfør af naturgasfor-syningsloven regulere de forsyningspligtige naturgasselskabers overskud ud fra en konkret vurdering af det enkelte selskabs omkostningseffektivitet. Energitilsynet foretager denne effektivitetsregulering én gang årligt. Da der er tale om rammebestemmelser, har sekretariatet konkretiseret reguleringen ved at udarbejde et praksisnotat, i hvilket der opstilles en reguleringsmodel, som beregner et rimeligt overskud for hvert af de tre forsyningspligtselskaber. Modelberegningen bruges som udgangspunkt for den konkrete vurdering af det rimelige overskud.

Ved reguleringen af de forsyningspligtige naturgasselskaber tager Energitilsynet udgangspunkt i det af selskaberne anmeldte reguleringsregnskab.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO