Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Distribution

Transporten af gas fra transmissionssystemet til kunden kaldes distribution. De tre regionale naturgasselskaber ejer hver en del af det danske distributionsnet. Se selskabernes geografiske udbredelse her.

Distributionsselskaberne er naturlige monopoler, og de er derfor ikke udsat for det konkurrencepres, som virksomheder sædvanligvis er underlagt. Derfor er distributionsselskaberne underlagt en indtægtsrammeregulering, som fastsætter selskabernes årlige maksimalt tilladte indtjening.

Energitilsynet udmelder hvert fjerde år foreløbige indtægtsrammer til selskaberne forud for den kommende 4-årige reguleringsperiode. Indtægtsrammerne fastsættes under hensyn til selskabernes driftsomkostninger fratrukket effektiviseringskrav, afvikling af gæld og en rimelig forrentning af investeringer. Efterfølgende korrigeres de foreløbige indtægtsrammer, og det afgøres hvorvidt selskaberne har overholdt disse. 

Selskabernes priser og øvrige adgangsbetingelser er fastsat efter metoder, som Energitilsynet godkender. I den forbindelse har de regulerede selskaber pligt til at anmelde en lang række oplysninger til Energitilsynet, herunder tariffer og metoder til fastsættelsen af tariffer. 

Link til den seneste 4-års-afgørelse

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO