Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Bekendtgørelser

 • Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas1)
  Dato: 12.12.2014
  BEK. nr. 1354 - Gældende.
 • Bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
  Dato: 15.10.2014
  BEK. nr. 1117 - Gældende.
 • Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser mv. for naturgasforsyning1)
  Dato: 01.07.2014
  BEK. nr. 822. Gældende.
 • Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om naturgasforsyning
  Dato: 07.03.2014
  BEK. nr. 218. Gældende.
 • Bekendtgørelse om varetagelse af naturgasforsynings-sikkerheden
  Dato: 27.09.2012
  BEK nr. 962. Gældende.
 • Bekendtgørelse om frister for Energitilsynets behandling af visse klager
  Dato: 15.12.2011
  BEK nr. 1216. Gældende.
 • Bekendtgørelse om anvendelse af naturgasforsy-ningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet
  Dato: 04.11.2011
  BEK 1034. Gældende.
 • Bekendtgørelse om mulige tidsbegrænsede undtagelser fra visse bestemmelser i lov om naturgasforsyning for større anlæg i naturgasinfrastrukturen1)
  Dato: 26.10.2011
  BEK. nr. 1007. Gældende.
 • Bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.1)
  Dato: 20.10.2011
  BEK nr. 1002. Gældende.
 • Bekendtgørelse om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber og Energinet.dk i henhold til lov om naturgasforsyning
  Dato: 06.10.2011
  BEK. nr. 979. Gældende.
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
  Dato: 08.03.2010
  BEK. nr. 209. Gældende.
 • Bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk
  Dato: 21.09.2006
  BEK nr. 965. Gældende.
 • Bekendtgørelse om naturgasselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser 1)
  Dato: 11.09.2006
  BEK nr. 937. Gældende.
 • Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasfor-syning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner
  Dato: 08.06.2006
  BEK nr. 531. Historisk.
 • Bekendtgørelse om naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår 1)
  Dato: 08.08.2005
  BEK nr. 771. Gældende.
 • Bekendtgørelse om samfakturering af naturgasleve-rancer
  Dato: 01.07.2005
  BEK nr. 691. Gældende.
 • Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
  Dato: 23.12.2004
  BEK nr. 1484. Gældende.
 • Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om Energinet Danmark
  Dato: 23.12.2004
  BEK nr. 1384. Gældende.
 • Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
  Dato: 30.08.2004
  BEK nr. 913. Gældende.
 • Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning
  Dato: 18.06.2004
  BEK nr. 615. Gældende.
 • Bekendtgørelse om bevillingspligtige naturgasselskabers sideordnede aktiviteter
  Dato: 29.11.2002
  BEK nr. 976. Gældende.
 • Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om lånerammer for de regionale naturgasselskaber
  Dato: 17.09.2001
  BEK nr. 813. Gældende.
 • Bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnet 1)
  Dato: 06.12.2000
  BEK nr. 1090. Gældende.
 • Bekendtgørelse om nægtelse af adgang til naturgassystemet på grund af alvorlige økonomiske og finansielle problemer med kontrakter, der indeholder en mindsteaftageforpligtelse (take-or-pay-kontrakter) 1)
  Dato: 31.07.2000
  BEK nr. 731. Gældende.
 • REMIT
  Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO