Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2011 - Tilsynsafgørelser - Gas

 • Certificering af Energinet.dk som transmissionssystemoperatør for naturgas
  Dato: 31.10.2011Journalnr.: 4/0820-0304-0024
  Energitilsynet har truffet foreløbig afgørelse om at certificere Energinet.dk som ejermæssig adskilt transmissionssystemoperatør efter naturgasforsyningslovens § 10 b. Afgørelsen om certificering indeholder to betingelser. Afgørelsen skal granskes af EU-Kommissionen, som afgiver en udtalelse om afgørelsen, hvorefter Energitilsynet træffer endelig afgørelse vedrørende certificering af Energinet.dk.
 • Tilkendegivelse om tariffer og adgangsvilkår for transport af naturgas i det danske opstrømssystem i Nordsøen
  Dato: 20.06.2011Journalnr.: 4/0806-0300-0013
  Energitilsynet har tilkendegivet, at et tarifniveau i størrelsesordenen op til 7 øre/m3 for et standardprodukt for tredjepartstransport af gas i DONGs opstrømsrørledninger fra Tyra-Nybro og Syd Arne/Harald–Nybro er rimeligt. Tilkendegivelsen er udtryk for den praksis Energitilsynet fremadrettet vil lægge til grund ved tilsynets konkrete vurdering af rimeligheden af transportaftaler anmeldt af DONG.
 • HMN Naturgas I/S - Forlængelse af gældsafviklingsperiode og afviklingsfrist for underdækning
  Dato: 31.01.2011Journalnr.: 4/0820-0403-0052
  Energitilsynet har godkendt, at afviklingsfristen for HMN Naturgas I/S’ nettogæld (annuiteten) forlænges fra 2014 til 2016. Godkendelsen medfører en reduktion i selskabets indtægtsrammer på omtrent 22 pct. fra 2010 til 2011. Energitilsynet har samtidigt godkendt forlængelse af afviklingsfristen for selskabets underdækning fra 2009. Underdækningen kan således afvikles frem til 2016.
 • Naturgas Fyn Distribution – godkendelse af ny metode for afregningscyklus
  Dato: 31.01.2011Journalnr.: 4/0820-0304-0012
  Energitilsynet har metodegodkendt Naturgas Fyn Distributions ny afregningscyklus. Ændringen betyder fremrykning af betalingsterminen i kvartalet til 2 måneders bagudbetaling og 1 måneds forudbetaling samt forskydning i afregningsåret med 3 måneder. Samlet bliver graden af forudbetaling hos kunderne større end før. I sagen sammenlignes bl.a. med afregningscyklus hos DONG Gas Distribution og HMN.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO