Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

2010 - Tilsynsafgørelser - Gas

 • Naturgas Fyn Distribution A/S - overvågningsprogram 2009
  Dato: 20.12.2010Journalnr.: 4/0820-0305-0019
  Energitilsynet har vurderet Naturgas Fyn Distribution A/S’ overholdelse af selskabets overvågningsprogram. Tilsynet vurderede at selskabets program for intern overvågning er udformet i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendtgørelsen. Selskabet påbydes fremadrettet, at redegøre for selskabets ledelses og bestyrelsesmedlemmers overholdelse af habilitetsreglerne, jf. overvågningsbek.
 • HMN Naturgas I/S - Program for intern overvågning 2009
  Dato: 20.12.2010Journalnr.: 4/0820-0305-0022
  Energitilsynet har vurderet HMN Naturgas I/S’ overholdelse af selskabets overvågningsprogram. Tilsynet vurderede at selskabets program for intern overvågning er udformet i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendtgørelsen. Selskabet påbydes fremadrettet, at redegøre for selskabets ledelses og bestyrelsesmedlemmers overholdelse af habilitetsreglerne, jf. overvågningsbekendtgørelsen.
 • DONG Gas Distribution A/S og DONG Storage A/S - årsberetning om intern overvågning 2009
  Dato: 20.12.2010Journalnr.: 4/0820-0305-0020
  Energitilsynet har vurderet DONG Gas Distribution A/S’ og DONG Storage A/S’ overholdelse af selskabernes overvågningsprogram. Tilsynet vurderede at selskabets program for intern overvågning er udformet i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendtgørelsen. Selskabet påbydes fremadrettet, at redegøre for selskabets ledelses og bestyrelsesmedlemmers overholdelse af habilitetsregler
 • Metodegodkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a - vilkår for adgang til Skagerraksforbindelsen
  Dato: 02.12.2010Journalnr.: 4/0820-0304-0020
  Energitilsynet har godkendt, at Energinet.dk reserverer en del af kapaciteten i Skagerrakforbindelsen til udveksling af sekundære reserver. Reservationen kan finde sted, når en 4. forbindelse i Skagerrakforbindelsen idriftsættes i 2014. Energinet.dk har oplyst, at reservation vil medføre større samfundsmæssigig nytte end hvis hele kapaciteten stilles til rådighed for en gros markedet. Godkendelsen indebærer, at Energinet.dk efter 1 års drift kan kvantificere den oplyste samfundsmæssige nytte, herunder at reservation alene sker med henblik på udveksling af sekundære reserver.
 • Energinet.dk - Anmeldelse af årsrapport 2009
  Dato: 01.12.2010Journalnr.: 4/0720-0304-0063
  Energitilsynet har truffet afgørelse om at godkende Energinet.dks årsrapport for 2009. Energitilsynet besluttede samtidig, at Energinet.dk skal tilbageføre betaling af rådighedsbeløb til DONG Energy i årene 2008, 2009 og 2010 i det omfang det ikke kan godtgøres, at betalingen er en nødvendig omkostning i forhold til driften af Energinet.dk. Energitilsynet fører efter el- og naturgasforsyningslovene tilsyn med Energinet.dks opgørelse og disponering af overskud.
 • Metodegodkendelse - Energinet.dks reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen
  Dato: 02.07.2010Journalnr.: 4/0820-0304-0018
  Metodegodkendelse: Energitilsynet har godkendt den overordnede metode for Energinet.dk´s reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra Øst til Vest. Omfanget af metoden (reservation på 300 MW) godkendes indtil videre. Når Energinet.dk har analyseret og evalueret den praktiske betydning af reservationen vil Energitilsynet foretage en ny vurdering af omfanget.
 • Metodegodkendelse – Link4Hubs
  Dato: 23.06.2010Journalnr.: 4/0820-0304-0016
  Energitilsynet har metodegodkendt Link4Hubs i henhold til naturgasforsyningsloven. Link4Hubs gør det muligt at transportere gas mellem DK/D/NL via en enkelt bestilling på Link4Hubs platformen. Tilsynet har vurderet, at Link4Hubs bidrager til markedsudvikling og forbedret konkurrence, og at produktet tilbydes på objektive og ikke-diskriminerende vilkår. Godkendelsen gælder kun for DK (Energinet.dk).
 • Energinet.dk metodeanmeldelse - Bionaturgas i naturgastransmissionssystemet
  Dato: 31.05.2010Journalnr.: 4/0820-0304-0015
  Energitilsynet har godkendt en ændring af markedsmodellen for naturgas. Ændringen åbner naturgasmarkedet for det nye produkt bionaturgas, og sikrer produktet markedsadgang på lige for med anden naturgas. Bionaturgas vil således fremover kunne handles på alle eksisterende handelspunkter i markedet – dvs. til forbrug i Danmark eller til eksport. Samtidig har Energitilsynet godkendt tariferingen af bionaturgassen i transmissionssystemet og de vilkår, bionaturgassen underlægges
 • Anmeldelse af årsrapport for Energinet.dk 2008
  Dato: 22.02.2010Journalnr.: 4/0720-0200-0087
  Energitilsynet har godkendt Energinet.dks årsrapport for 2008 uden bemærkninger – herunder opgørelse/ afvikling af differencer, gennemførelsen af tidligere pålæg, brug af samkøringsindtægter og behandling af skattemæssige over-/underskud. For at opfylde reguleringens krav fuldt ud vil selskabet fremadrettet fremlægge selvstændigt revidere regnskaber for hvert segment.
 • Energinet.dk - anmeldelse af ændret kreditpolitik for el- og naturgas (metodegodkendelse)
  Dato: 22.02.2010Journalnr.: 4/0820-0304-0008
  Energitilsynet har godkendt Energinet.dk´s ny metode for vilkår om kreditvurdering og sikkerhedsstillelse – også kaldet kreditpolitik. Kreditpolitikken er fælles for alle selskabets aktører på el, gas og gaslagerområdet. Energinet.dk tegner endvidere en fælles kreditforsikring. Omkostningen hertil skal dækkes af aktørerne via tarifferne for el-, gas- og gaslageraktiviteterne
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO