Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energitilsynet opretter center for energi-besparelser

Energitilsynet opretter et nyt center, der skal kontrollere og føre tilsyn med net- og distributionsvirksomhedernes indsats med at realisere energibesparelser hos slutbrugerne af energi.

Det nye center har som en primær opgave at føre tilsyn med økonomien i energispareindsatsen i net- og distributionsvirksomhederne på el-, naturgas- og fjernvarmemarkederne - den gruppe af virksomheder der de facto er ”monopoler”.

Det nye Center for Energibesparelser placeres organisatorisk i Sekretariatet for Energitilsynet, der i forvejen består af fire centre. Sekretariatet for Energitilsynet betjener Energitilsynet og er en selvstændig myndighed, der træffer afgørelser på grundlag af principper og retningslinier fastlagt af Energitilsynet.  

Center for Energibesparelser ledes af kontorchef Christian Parbøl - tiltræder 1. august 2017 – og får en række medarbejdere, overvejende økonomer og jurister. De ledige stillinger i centeret ventes besat fra 1. august 2017 og i ugerne derefter.

Det nye Center for Energibesparelser skal ses i lyset af det politiske ønske om styrkelse af tilsynet med energispareindsatsen i net- og distributionsvirksomhederne. Energitilsynet får en hovedopgave med føre tilsyn med økonomi og omkostninger, mens Energistyrelsen får en hovedopgave med at føre tilsyn med de realiserede energibesparelser.  

Baggrund

Energispareordningen forpligter net- og distributionsvirksomhedernes til at realisere energibesparelser i et nærmere bestemt omfang. Formålet med energispareordningen er at øge realisering af energibesparelser, for derved at bidrage til målet om at nedbringe energiforbruget i Danmark. 

Net- og distributionsvirksomhedernes indgår aftaler med aktører, f.eks. håndværkervirksomheder, om at gennemføre energispareaktiviteter hos slutbrugerne af energi, dvs. husholdninger, virksomheder mv. Net- og distributionsvirksomhederne finansierer deres omkostninger til energispareordningen ved at øge tariffen for de el-, fjernvarme- og naturgaskunder, som er tilknyttede deres distributionsnet.

Energispareordningen har eksisteret siden 2006. Som en udløber af det politiske ønske om styrkelse af tilsynet med energispareindsatsen i net- og distributionsvirksomhederne er det blevet besluttet, at Energitilsynet fra den 30. juni 2017 får til opgave at føre tilsyn med net- og distributionsvirksomhedernes omkostninger til energispareindsatsen.

Læs mere

Bekendtgørelse af 28. juni 2017 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 

Aftale af 16. december 2016 om energiselskabernes energispareindsats 

Energistyrelsens oversigt over energispareordningen

Energitilsynets energisparebenchmark 2010 til 2015 

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO