Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Reguleringsregnskaber

Indberetningsfrist

31.maj 2016, kl. 12.00

Spørgsmål

Spørgsmål vedr. indberetningen kan sendes til:

Anita Eskesen - ae_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Maja Paulsen - mapa_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Information om indberetning

Sekretariatet for Energitilsynet fremsender  individuelle indberetningsskemaer til netvirksomhederne til brug for regnskabsaflæggelsen.

Skemaer samt ledelseserklæring og revisorpåtegning mv. skal returneres til Sekretariatet for Energitilsynet.

Bemærk at reguleringsregnskabet først anses for gyldigt, når det er revisorpåtegnet.

Vejledning

  • Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2015

Øvrigt materiale til indberetningen


Bemærk at netvirksomhederne fra og med aflæggelse af reguleringsregnskabet for 2015 anmodes om at dokumentere størrelsen af årets difference i virksomhedens favør, jf. udmelding af 2. juli 2015, som kan findes her. I denne forbindelse skal netvirksomheden anvende følgende skabelon for ledelsespåtegningen:

Ledelsespåtegning,

mens virksomhedens revisor anvender en af følgende to skabeloner for revisorerklæring:

Revisorerklæring – bekræftende eller Revisorerklæring – afkræftende

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO