Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Nødvendige nyinvesteringer

Information om
indberetning

Økonomisk model

Ved ansøgninger om godkendelse af nødvendige nyinvesteringer skal der benyttes forskellige udgaver af den økonomiske model alt efter i hvilket år, den pågældende investering er idriftsat, eller der er truffet bindende økonomiske dispositioner.

Nedenfor findes de økonomiske modeller, der skal vedhæftes en ansøgning i ENAO, samt en vejledning til den økonomiske model.

Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere udarbejdet en vejledning til ansøgning om godkendelse af nødvendige nyinvesteringer efter den nye model.

Sekretariatet bemærker desuden, at de fleste felter i modellerne er låste. Såfremt oplåste modeller ønskes, kan sekretariatet kontaktes. I forbindelse med ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer skal de låste modeller dog benyttes.

Materiale til indberetning

Økonomisk model for investeringer, hvor der ikke er foretaget er foretaget bindende økonomiske dispositioner før den 8. oktober 2008
(opdateret d. 6. juni 2017)

Økonomisk model for nødvendige nyinvesteringer, hvor der er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden 8. oktober 2008 (opdateret 28. februar 2013)

Vejledning til den økonomiske model, hvor der ikke er foretaget bindende økonomiske dispostioner inden den 8. oktober 2008 (opdateret d. 5. oktober 2015)

Notat til Energitilsynet om administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 (opdateret 24. september 2015)

Vejledning til ENAO for ansøgning om nødvendig nyinvestering (opdateret 24. september 2015)

Frist for indberetning

Nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2015 og fremefter skal indsendes senest den 31. maj i det efterfølgende kalenderår. For uddybende information, se udmeldte orientering af 29. maj 2015 her

Indberetningen
skal sendes til 

Ansøgningen skal foretagses i ENAO. Læs mere om adgang til ENAO her.

Eventuelle
spørgsmål
kan rettes til

Katrine Abildgaard Strands
kaas_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk
telefon 4171 5420

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO