Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Forsyningspligtpriser

Information
om indberetning
De sidste bevillinger til forsyningspligt udløber mellem den 30. april og den 16. maj 2017, dvs. midt i 2. kvartal 2017. Priskontrollen for 2. kvartal 2017 vil fortsat beregnes på baggrund af forwardprisen for hele 2. kvartal 2017. Dette giver et bias, da engrosprisen sandsynligvis ikke er ens i april, maj og juni.

Sekretariatet for Energitilsynet (SET) vil derfor meddele, at det er helt i orden at afregne kunderne til den godkendte forsyningspligtpris for hele 2. kvartal, hvis dette er nemmere administrativt. Selve forsyningspligten ophører fortsat den dag bevillingen udløber.

SET skal desude meddele, at der fortsat gælder en 3-måneders varslingsfrist over for kunderne til den dato, hvor bevillingen udløber. Dette er uanset om kunderne bliver afregnet til forsyningspligtprisen i hele 2. kvartal 2017 eller kun til dato for udløb af forsyningspligtbevillingen. I forbindelse med 3-måneders varslingen skal det desude oplyses på Elpris.dk på forsyningspligtproduktet, hvis kunderne vil blive overflyttet til et andet produkt, og hvilket produkt dette i givet fald er.

Materiale til
indberetning

Prisanmeldelsesskema Q2-2017

A conto model-vejledning

Frist for
indberetning

20. marts 2017, kl. 12.00

Indberetningen
skal sendes til 

anmeldelser_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

Eventuelle
spørgsmål
kan sendes til

Søren Lorenz Søndergaard
slrs_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk
telefon 4171 5373

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO