Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Priser

Hvad kan forbrugerne købe på elmarkedet?

Du kan som forbruger købe strøm hos mange forskellige elhandelsvirksomheder, og du kan også købe mange forskellige el-produkter. Alle danskere kan faktisk vælge mellem over 100 forskellige el-produkter.

Som forbruger er der nogle grundlæggende spørgsmål, du bør tage stilling til. Især om du er til produkter med faste eller variable priser? Har du et højt forbrug, vil det for det meste kunne betale sig at vælge et produkt med et højt abonnement og en lav pris pr. kWh. Og omvendt, hvis du har et lavt forbrug, kan det bedst betale sig at vælge et produkt med et lavt abonnement og lidt højere pris pr. kWh. Alt det kan du læse mere om på Elpris.dk, hvor du kan finde alle de el-produkter der udbydes i Danmark. 

Hvilke priser holder Energitilsynet øje med?

Energitilsynet holder øje med prisen på alle produkter, men har ikke mulighed for at ændre disse priser. Til gengæld kan Energitilsynet i en årlig prisundersøgelse gøre opmærksom på, hvis der er produkter med urimeligt høje priser.

Forsyningspligt?

Hvis du aldrig selv har skiftet produkt eller elhandelsvirksomhed modtager du ikke længere et reguleret forsyningspligtprodukt. I stedet har din elhandelsvirksomhed flyttet dig til et produkt, hvor de frit kan sætte prisen. Du har dog kun én måneds binding og kan derfor hurtigt skifte produkt, hvis du finder et, der passer bedre til dig, eller som er billigere.

I nogle få områder af Danmark eksisterer forsyningspligt dog fortsat, dette er kun relevant for under 10 pct. af befolkningen. Fra maj 2017 vil forsyningspligtprodukterne være endegyldigt afskaffet i hele Danmark.

Leveringspligt?

Da ingen forbrugere skal stå uden strøm i stikkontakten, er der indført en række lovmæssige tiltag, som skal sørge for, at du ikke står uden strøm, f.eks. når du flytter eller din elhandelsvirksomhed går konkurs. I forbindelse med dette kan du komme ud for at få leveret el uden at have en kontrakt om levering. I de tilfælde bestemmer Energitilsynet prisen, og den pris du vil få svarer til gennemsnittet af markedet.

Hvordan bliver jeg som forbruger lidt klogere på udviklingen i priserne på forskellige produkter?

Energitilsynet udarbejder løbende en statistik, så du som forbruger kan se, hvordan priserne historisk har været på de forskellige typer af el-produkter: Prisstatistik el-handelsprodukter.

Elprisstatistik for el-handelsprodukterne viser listeprisen pr. kWh samt abonnementet, altså den pris du som forbruger kan påvirke ved at undersøge markedet og finde "et godt tilbud". De øvrige elementer i den samlede elpris omfatter betaling for brug af elnettet, afgifter og moms. Noget, alle forbrugere betaler, og som ikke ændrer sig ved skift af el-handelsvirksomhed eller produkt.

Henvendelser kan rettes til:

Energitilsynets sekretariat
att.: Søren Lorenz Rask Søndergaard
tlf. 41715373 - e-mail:
slrs_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.energitilsynet.dk

 

REMIT
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO