Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Priser

Hvad kan forbrugerne købe på elmarkedet?

Du kan som forbruger købe strøm hos mange forskellige elleverandører, og du kan også købe mange forskellige el-produkter. Du kan faktisk købe næsten 100 forskellige elprodukter.

Alt det kan du læse mere om på www.elpristavlen.dk.

Som forbruger er der nogle grundlæggende spørgsmål, du bør tage stilling til. Især om du er til produkter med faste eller variable priser? Hvilket produkt får du, hvis du ikke aktivt vælger el-leverandør eller produkt? Ønsker du et produkt, hvor Energitilsynet fører tilsyn med prisen, også kaldet lovpligtige el-produkter?

Alt det kan du læse mere om på http://www.elpristavlen.dk/Artikler
/Produkttyper.aspx

Hvilke priser holder Energitilsynet øje med?
Energitilsynet holder øje med de kvartalsprodukter, som er underlagt tilsyn efter lovgivningen.

Der er disse tre typer lovpligtige el-produkter på markedet:

Forsyningspligtprodukt:
Hvis du ikke selv har skiftet produkt eller el-leverandør nogen sinde og der ikke har fundet et udbud sted i dit område, eller hvis du har skiftet tilbage til det oprindelige produkt, modtager du automatisk et produkt – et forsyningspligtprodukt - hvor pris og leveringsbestemmelser er omfattet af Energitilsynets regulering. Prisen på dette produkt fastsættes kvartalsvist ud fra fastsatte omkostninger og en bruttofortjeneste i det aktuelle kvartal. Danmark er inddelt i flere områder med forsyningspligt, og du kan se på din regning, hvad dit forsyningspligtselskab hedder.

Forsyningspligtprodukt i områder med udbud:
I nogle områder i Danmark har bevillingerne til at levere forsyningspligtprodukter imidlertid været i udbud, hvor el-leverandøren med den laveste pris vandt udbuddet. Det skete i begyndelsen af 2013. På dette kort hos Energistyrelsen kan du se, hvor der har været udbud:

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/aktuelle-udbud/For
syningspligtandenrunde/bilag_8_el.pdf

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/om/aktuelle-udbud
/udbud-forsyningspligtbevillinger/Bilag%208%20E.pdf

Disse områder i Danmark har igen været i udbud i august 2014. De nye bevillinger gælder fra og med 1. oktober 2014 til og med 30. september 2015.

Tilbagefaldsprodukt:
Var du før første udbudsrunde forsyningspligtkunde og valgte du som forbruger ikke at foretage dig noget og ikke traf et aktivt valg, da forsyningspligten var i udbud i dit område, så modtager du som forbruger et tilbagefaldsprodukt, også kaldet basisprodukt, frem til 1. oktober 2014. Efter 1. oktober 2014 er tilbagefaldsproduktet ophørt og kunderne er blevet flyttet over på et handelsprodukt.

Energitilsynet har ført tilsyn med tilbagefaldsprodukterne frem til 1. oktober 2014. Vær opmærksom på at dette produkt kan have forskellige produktnavne afhængigt af, hvilket selskab der udbyder det.

Du kan som el-forbruger på forbrugerportalen www.elpristavlen.dk altså vælge mellem to forskellige hovedkategorier af el-produkter:

  1. El-forsyningspligtprodukter. Her fører Energitilsynet tilsyn med priser og leveringsvilkår.
  2. El-handelsprodukter. Priser og leveringsvilkår kan frit fastsættes af el-leverandøren.

Du kan finde alle produktkategorier på www.elpristavlen.dk. Du kan også her finde et øjebliksbillede af udbudte el-produkter og priser. Vær opmærksom på, at disse priser først træder i kraft, efter at du som forbruger har opsagt sit nuværende el-produkt, og opsigelsesfristen er udløbet.

Hvordan holder Energitilsynet øje med priserne?
Energitilsynet fører efter 1. oktober 2014 alene tilsyn med elpriserne på forsyningspligtprodukter. Tilsynet foregår på denne måde:

  1. I de områder, hvor forsyningspligten IKKE har været i udbud, fastsætter Energitilsynet prisen på forsyningspligtproduktet. Energitilsynet fører med andre ord priskontrol og regulerer prisen, hvis den overstiger den tilladte grænse. Du kan se priserne her
  2. I områder, hvor forsyningspligten har været i udbud, holder Energitilsynet øje med, at prisen ikke overstiger det beløb, som udbuddet blev vundet på. Du kan se priserne her

Hvilke priser holder Energitilsynet ikke øje med?
El-leverandører kan imidlertid frit sætte prisen på el-handelsprodukterne på det frie marked - i modsætning til prisen på el-forsyningspligtproduktet. Med andre ord: Energitilsynet fører alene tilsyn med forsyningspligtprodukter.

Hvordan bliver jeg som forbruger lidt klogere på udviklingen i priserne på forskellige produkter?
Energitilsynet udarbejder løbende en statistik, så du som forbruger kan se, hvordan priserne historisk har været på de forskellige typer af el-produkter. Der er én statistik for forsyningspligtprodukter, altså de produkter som Energitilsynet fører tilsyn med http://energitilsynet.dk/el/priser/prisstatistik-for-el-forsyningspligt/. Og én statistik for el-handelsprodukter, der bliver prissat på det frie el-marked http://energitilsynet.dk/el/priser/prisstatistik-for-el-handels
produkter/

Elprisstatistik for el-handelsprodukterne viser listeprisen pr. kWh og abonnement (den samlede rene elpris), altså den pris du som forbruger kan påvirke ved at undersøge markedet og finde ”et godt tilbud”. De øvrige elementer i den samlede elpris omfatter betaling for distribution af el (net-betaling), afgifter og moms. Noget, alle forbrugere betaler, og noget du som forbruger derfor ikke kan påvirke, f.eks. ved at skifte el-leverandør eller produkt.

REMIT
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO